Vaccination mot influensa

Influensa är något som orsakas av ett virus. Det är även mycket smittsamt. Det sprids och smittas via luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Dock går det att skydda sig mot det genom att ta influensa vaccin Uppsala. När det gäller influensa så är det som så att detta virus, det förändras en del genom mutationer. Sedan så finns det också olika sorters influensa. Det gör att man kan drabbas av det flera gånger under livet. Det gör att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd mot det. 

Vissa grupper som rekommeneras få vaccin

En del grupper är så kallade riskgrupper, alltså att de har större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa eller att de kan få en följdsjukdom av det. Det gör att man rekommenderar de som finns i dessa riskgrupper att vaccinera sig.

Du rekommenderas att ta vaccin om du har något av detta som stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

De personer som är unga eller medelålders som är friska för övrigt har en mycket liten risk att drabbas av följdsjukdomar av en vanlig influensa. 

28 Jan 2020