Har du rätt till personlig assistans?

Om det är så att du har en funktionsnedsättning samt att du har ett behov av hjälp med det som kallas för grundläggande behov, då kan det vara så att du även har rätt till personlig assistans. Alltså att få personliga assistenter som hjälper dig i din vardag. Ett assistansbolag att vända sig till är Ekens Assistans, läs mer här om dem. 

För att ha rätt till personlig assistans så måste du vara under 65 när du ansöker om det. Får du det innan du fyller 65, så får du så klart behålla din assistans. Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Hur gör man för att ansöka?

Att få personlig assistans är något man måste göra en ansökan om. Det beror dock på hur mycket hjälp per vecka du behöver vart du ska vända dig. Det kan vara antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan.  Om det är så att du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen du vänder dig till. Om du har behov med mer hjälp än 20 timmar per vecka, då är det assistansersättning från Försäkringskassan du kan ansöka om. 

Vilket assistansbolag ska du välja?

Om du blir berättigad att ha peersonlig assistans så kan du själv välja vilket assistansbolag du vill anlita för att få de personliga assistenter du behöver. Du kan vara med och välja ut de assistenter som ska hjälpa dig i din vardag. 

6 Apr 2021