Hantera sorgen på bra sätt

Sorg, det är känslor, tankar, reaktioner, beteenden med mera som kommer när det skett en förändring av något slag eller om man har upplevt en förlust av något slag, som när en när anhörig dör.

Stora förändringar i livet kan ge sorgereaktioner. Sorg kan upplevas då saker inte blir som man tänkt sig i livet eller att man sörjer en förlust. Sorgearbete är bra på ett sätt eftersom att det är ett sätt att förstå innebörden av det som hänt. Därefter anpassa sig till livssituationen som blir efter. 

Sorg vid dödsfall

Att sörja är vanligt då en anhörig dör och sorgearbetet kan vara en tids- och energikrävande process som saknar tidsramar. Alla sörjer på olika sätt och det kan te sig lite olika beroende på individ. Oavsett hur den ter sig så är det viktigt att tillåta sig att sörja. 

Att få ta avsked av den som dött är en viktig del av sorgearbetet och blir som ett slags bokslut samt en bra del för att läka. Det gör att begravning och andra former av ceremonier  är betydelsefulla. Om du nyss förlorat någon, så kan du få hjälp via en begravningsbyrå Stockholm. Det kan vara svårt att hantera alla måsten mitt i sorgen. Då är det skönt att få stöttning och råd kring själva begravningen. 

För att sedan kunna gå vidare så är det viktigt att ta in att personen dött, det både känslomässigt och förnuftsmässigt. Även om saknaden aldrig går över, så kan smärtan lindras med tiden.

9 Feb 2020