Att jobba som sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir ordentligt genomförda och att patienterna får den vård de behöver. Arbetet som sjuksköterska innebär också att arbeta förebyggande och att ge hälsoupplysningar och råd. Källa: Stundetum

Som sjuksköterska arbetar man med att ge en god och säker omvårdnadtill personer i livets alla skeden. Som en sjuksköterska så leder och ansvarar man för omvårdnadsarbetet och är ofta den som ser individens hela vårdprocess. Det är som sjuksköterska som man kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och även vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga eller återställa hälsa hos alla människor. Sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet är omvårdnad. Det innefattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Utöver omvårdnad behöver en sjuksköterska kunskap från flera andra vetenskapsområden, som till exempel biomedicin, förbättringskunskap, pedagogik, samhälls- och beteendevetenskap.

Jobba som bemanningssjuksköterska

För dig som önskar en ökad flexibilitet, kontroll över din arbetssituation, högre lön och ett mer varierat arbete finns möjligheten att jobba som bemanningssjuksköterska. Det innebär att du kan jobba som sjuksköterska på konsultbasis och bli uthyrd till olika vårdinrättningar där din arbetskraft behövs lite extra. Läs mer om fördelarna med att jobba som konsult inom vården, och få tips om var du kan hitta ditt nästa sjuksköterskejobb!

28 Jan 2020