Att ansöka om legitimation som sjuksköterska

I Sverige är yrkestiteln sjuksköterska skyddad. Det innebär att endast den som har svensk legitimation får använda titeln. Utbildningen till sjuksköterska i Sverige är en högskoleutbildning på tre år. Källa:Socialstyrelsen

För att få arbeta som en sjuksköterska så måste man ansöka om en svensk legitimation. Detta gör man hos Socialstyrelsen. Det kostar inget att ansöka om legitimation, det är gratis. Socialstyrelsen prövar din ansökan och fattar ett beslut i ditt ärende. Du måste skicka in ett antal dokument när du ansöker om legitimation. Dels personbevis eller pass, examensbevis, intyg med mera. För fullständig lista så kan du besöka socialstyrelsens hemsida.

SSK-legitimation för sjuksköterskebemanning

Även när du jobbar inom sjuksköterskebemanning behöver du en svensk SSK-legitimation. Detta gäller om du ska jobba som sjuksköterska på en vårdinrättning i Sverige, men för arbete i utlandet räcker inte detta. Om du till exempel vill få ett miljöombyte och arbeta i Danmark eller Norge krävs det att du har en dansk eller norsk sjuksköterskelegitimation. Detta kan du ansöka om i respektive land. Om du har tagit anställning via ett svenskt vårdbolag som erbjuder bemanning i någon av dessa länder hjälper de dig oftast med ansökningsprocessen.

11 Apr 2018